eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Turquie » Pour en savoir plus » Repères bibliographiques

Repères bibliographiques

Bibliographie

AKGÖNÜL S., The Minority Concept in the Turkish Context, Brill, 2013.

AKGÖNÜL S., Azınlık - Türk Bağlamında Azınlık Kavramına Çapraz Bakışlar, BGST, 2011. Edition française Minorités en Turquie, Turcs en minorité. Regards croisés sur l’altérité collective dans le contexte turc (Les cahiers du Bosphore55), Editions Isis, 2010.

BALİ, R. N., Toplu Makaleler 1 - Tarihin Ufak Bir Dipnotu : Azınlıklar (Anthologie 1 : une petite note infrapaginale de l’Histoire : les minorités), Libra yayınları, 2013.

BİRSEL H., Türkiye’nin Azınlık Politikaları (Politiques de la Turquie concernant les minorités), IQ Kültür Sanat yayıncılık, 2011.

GEDIK H. B., Sınırlar, İmajlar ve Kültürler : Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme (Les frontières, les images et les cultures : l’Europe dans une perspective anthropologique, repenser l’Européanité), Dipnot yayınları, Ankara, 2013.

KARPAT K., Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler (Les migrations et la construction ethnique de l’Empire ottoman à nos jours), Timaş yayınları, İstanbul, 2013.

KÜLEKÇİ C., Ermeniler ve Ermenistan Fetihleri (Les Arméniens et les conquêtes arméniennes), DBY yayınları, 2013.

ÖZTARSU M. F., Ama Hangi Türkler ve Ermeniler (Mais quels Turcs et quels Arméniens ?) Öteki adam yayınları, İstanbul, 2013.

SARAÇ N., Alevilerin Siyasal Tarihi 1300-1971 (L’Histoire politique des alévis entre 1300 et 1971), Cem yayınevi, 2011.

ŞİMŞİR, B. N., Osmanlı Ermenileri (Les Arméniens de l’Empire ottoman), Bilgi yayınevi, 2011.

TAŞĞIN A., Irak’ta Mezhep Çatışmaları Arasında Aleviler, Bektaşiler (Les alévis et les bektachis en Irak en plein conflits de sectes), Önsöz yayıncılık, 2012.

D 7 janvier 2014   

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact