eurel     Sociological and legal data on religions in Europe and beyond
You are here : Home » Norway » Further information » Official documents and reports

Official documents and reports

Statistical Reports

Er Norge et sekulært samfunn? Samfunnsspeilet 1/2014, Statistisk sentralbyrå
Asle Rolland: Statistikk om religion, tro og livssyn – en behovsanalyse. Notater 7/2011, Statistisk (...)

Er Norge et sekulært samfunn? Samfunnsspeilet 1/2014, Statistisk sentralbyrå

Asle Rolland: Statistikk om religion, tro og livssyn – en behovsanalyse. Notater 7/2011, Statistisk sentralbyrå

D 22 September 2016    AHelge Årsheim

Official Norwegian Reports (NOUs)

The Government or a ministry may constitute a committee and working groups which report on different aspects of society. Reports can either be published as an official Norwegian report, or as a (...)

The Government or a ministry may constitute a committee and working groups which report on different aspects of society. Reports can either be published as an official Norwegian report, or as a regular one.

NOU 2016: 13 - Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
Freedom of religion in the workplace

NOU 2013: 1 - Det livssynsåpne samfunn - En helhetlig tros- og livssynspolitikk
Open spiritual society - a comprehensive religion and belief policy

NOU 2006: 2 - Staten og Den norske kirke
The government and the Norwegian Church

D 22 September 2016    AHelge Årsheim

Research Reports

Breistein, I., Høeg, I. Religionsstatistikk og medlemsforståelse (Vol. 23, KIFO perspektiv (trykt utg.). Trondheim: Akademika, 2012.
Ferrari de Carli, Eli: Religion, juss og rettigheter: Om (...)

Breistein, I., Høeg, I. Religionsstatistikk og medlemsforståelse (Vol. 23, KIFO perspektiv (trykt utg.). Trondheim: Akademika, 2012.

Ferrari de Carli, Eli: Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari’a-råd. Rapport (2008:005) Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2008.

Furseth, I., & Stifoss-Hanssen, H. Mellom prinsipper og pragmatisme: Analyser av høringen om staten og Den norske kirke (Vol. Nr. 18, KIFO perspektiv (trykt utg.)). Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2008.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia. Røthing, Åse: Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler, Rapport (2014:011) Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2014.

D 22 September 2016    AHelge Årsheim

CNRS Unistra Dres Gsrl

Follow us:
© 2002-2021 eurel - Contact