eurel     Sociological and legal data on religions in Europe and beyond
You are here : Home » Norway » Further information » Bibliographic highlights » Law of Religions

Law of Religions

Gullaksen, Per Otto. Stat og kirke i Norge: Kirkerett mellom teologi og politikk. Kirkeforum. Oslo: Verbum, 2000.

Høstmælingen, Njål. "Forfatningsmessige konsekvenser ved et skille mellom kirke og stat." Kirke Og Kultur (trykt Utg.). Oslo : Universitetsforlaget Nr 1 (2005).

Søderlind, Didrik. Farvel Til Statskirken? Oslo: Humanist Forlag, 2005.

D 22 September 2016    AHelge Årsheim

CNRS Unistra Dres Gsrl

Follow us:
© 2002-2021 eurel - Contact