eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Turquie » Pour en savoir plus » Repères bibliographiques » Bibliographie

Bibliographie

AKGÖNÜL S., Azınlık - Türk Bağlamında Azınlık Kavramına Çapraz Bakışlar, BGST, 2011. English version : The Minority Concept in the Turkish Context, Leiden, Brill, 2013.

BALİ, R. N., Toplu Makaleler 1 - Tarihin Ufak Bir Dipnotu : Azınlıklar (Anthology 1 : a small footnote in history : minorities), Libra yayınları, 2013.

BİRSEL H., Türkiye’nin Azınlık Politikaları (Turkey’s policy concerning minorities), IQ Kültür Sanat yayıncılık, 2011.

GEDIK H. B., Sınırlar, İmajlar ve Kültürler : Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme (Borders, images and cultures : Europe in an anthropological perspective, rethinking the European identity), Dipnot yayınları, Ankara, 2013.

KARPAT K., Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler (Migration and ethnic construction from the Ottoman Empire to the present day), Timaş yayınları, İstanbul, 2013.

KÜLEKÇİ C., Ermeniler ve Ermenistan Fetihleri (Armenians and Armenian conquests), DBY yayınları, 2013.

ÖZTARSU M. F., Ama Hangi Türkler ve Ermeniler (But which Turks and Armenians ?), Öteki adam yayınları, İstanbul, 2013.

SARAÇ N., Alevilerin Siyasal Tarihi 1300-1971 (The Political History of Alevis between 1300 and 1971), Cem yayınevi, 2011.

ŞİMŞİR, B. N., Osmanlı Ermenileri (Armenians of the Ottoman Empire), Bilgi yayınevi, 2011.

TAŞĞIN A., Irak’ta Mezhep Çatışmaları Arasında Aleviler, Bektaşiler (Alevis and Bektashis in Iraq amid conflicts between sects), Önsöz yayıncılık, 2012.

D 7 janvier 2014   

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2023 eurel - Contact